The BOOTCAMP.AI

תוכנית הכשרה למהנדסי למידה עמוקה

מלאו את הפרטים בטופס הבא

The BOOTCAMP.AI

תוכנית הכשרה למהנדסי למידה עמוקה

מלאו את הפרטים בטופס הבא

מה תקבלו מאתנו

עזרה בהכנת קורות חיים, הרצאות כ״א על מעבר ראיון וקבלה להתמחות
סימולציות לראיון אישי, מעבר קורס למידה עמוקה ותעודות של
Deeplearning.ai, NVIDIA.

דרישות קדם

תואר הנדסי (יתרון)
אפשר תואר מדעי וידע טוב בפייטון ותכנות

היכן ומתי

מהזום שלכם פעמים בשבוע! ישנן הקלטות ואפשרות להגיע לתרגולים

מה לומדים

NumPy , matplotlib , TensorFlow, Pytorch , jupyter notebook